FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGY

A Munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (régi nevén üzemorvosi szolgáltatást) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára, A, B, C és D kategóriákban.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII.14.) sz. kormányrendelet intézkedik.

Betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) ellenőrzi.

Munkaügyi ellenőrzés során az OMMF az alábbiakat vizsgálja:

 • Van-e a cégnek érvényes szerződése valamely foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval?
 • Minden munkavállaló rendelkezik-e egy évnél nem régebbi, a munkakörének megfelelő kategóriai szerinti alkalmassági igazolással?
 • A cég benyújtotta-e kötelező éves jelentését az OMMF felé?
Hiányosságok, vagy mulasztás esetén az OMMF  50 000 forinttól 500 000 forintig terjedő büntetést róhat ki.

A törvényben előírtak szerint az egyes kategóriákba a következő munkavállalók tartoznak:

"A" kategória
 • Bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségügyi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
 • A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók
"B" kategória
 • Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói:
 • mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása.
 • Azok, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
"C" kategória
 • Az "A" foglalkozás-egészségügyi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei,
 • Valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "C" foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
"D" kategória
 • A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók
 • "A", "B", "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.Leggyakrabban a középfül-gyulladás, a garat és gége fertőződése, gyulladása, az orr- és torokmandula megnagyobbodása, gyulladása, az orrpolip, az arcüreg-gyulladások fordulnak elő.

Kérjen időpontot:
+36 1 444… Kattintson
Powered by WEBAPIX
Visszahívást kérek